Reyhan Uludağ

2004 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı yüksek lisans eğitimi sırasında bir yıl İngiltere’de dil eğitimi ve sanat eğitimi aldı.

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Sanatta Yeterlik eğitimini bitirerek Doktor unvanını almaya hak kazandı.

Şu anda, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Doçent Doktor Ünvanlıyla eğitimci olarak çalışmaktadır ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Sanatçı yurtiçinde 11, yurtdışında 1 kişisel sergi düzenlerken; eserleri yurtiçinde 60, yurtdışında 25 karma sergide gösterildi.

Reyhan Uludağ

The artist completed her undergraduate education at Anadolu University Fine Arts Education Faculty Painting Department in 2004. She studied language and art in England for a year during her master’s degree at Mimar Sinan University in the Institute of Social Sciences, Painting Department.

She earned the title of a doctorate from Yıldız Technical University, Faculty of Art and Design in 2014.

She still works as an educator with the title of Associate Professor at the Faculty of Art and Design at Istanbul Kultur University and works as the Director of the Art Gallery of Istanbul Kultur University.

While the artist organized 11 personal exhibitions in Turkey and 1 abroad; her works were exhibited in 60 group exhibitions in Turkey and 25 abroad.

Altın Kız Kulesi

Eserleri