Kentsel Dönüşüm

“Panaptikon” Kentin bir hapishane modeline dönüşerek insanların gökdelenler arasında küçülmesi ve kaybolmasının resimsel anlatımı.

Reyhan Uludağ

Ölçüsü: 170×130 cm

Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2021

“Panapticon” A pictorial depiction of people shrinking and getting lost among skyscrapers by transforming the city into a prison model.