Ağaç ve İnsancıklar

Ağaç ve İnsancıklar

Yeşil Bir dünyayı kim istemez?

Reyhan Uludağ

Ölçüsü: 25×25 cm

Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2021

“Trees and Humans” Who doesn’t want a green world?