Emine Şenses

Emine Şenses, 2007 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Aldığı eğitimler ve çalışmaları sonrası Türkiye’de çağdaş sanatın önemli öncülerinden olmuştur. Sanatçının resimleri ilk bakışta manzara yorumu gibi görünmesine karşın; manzara ölçeğinde kentin yeniden kavranması ya da öteki kent algısını inşa eden yapılardır. 

Kolaj tekniğini resimlerinde kullanan sanatçı, etkilendiği İstanbul görsellerini şehrin tarihi dokusu ve sosyal yaşamı ile bütünleştirir. Uzaktan bakıldığında bütünsel bir estetiğe ve ahenge sahip olan resimler, detaylarıyla izleyiciyi güncel olaylarla yüzleştirir.

Emine Şenses (English)

Emine Senses graduated from Mersin University, Faculty of Fine Arts, Painting Department in 2007. She became one of the important pioneers of contemporary art in Turkey with her studies and art. Despite the artist’s paintings seem like a landscape exposition at first glance; they are structures that build the perception of the other city or reconceive the city on a landscape scale.

The artist who uses the collage technique in her paintings merges the historical texture and social life of Istanbul that she is influenced by with the visuals of the city. The paintings which have a holistic aesthetic and harmony when viewed from afar confronted the viewer with current events with its details.

Eserleri